• S Kalmia Pl
  $133,000
  S Kalmia Pl


  Single Family Home
 • S Cedar Ave
  $104,000
  S Cedar Ave

  4 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • N Linden Ave
  $131,128
  N Linden Ave

  3 bed /  2 bath
  Single Family Home
 • N Spruce Ave
  $132,000
  N Spruce Ave

  3 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • N Grove Ave
  $94,000
  N Grove Ave

  3 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • Ivy
  $87,000
  Ivy

  2 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • Ivy
  $70,000
  Ivy

  3 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • N Daisy Ave
  $97,000
  N Daisy Ave

  3 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • Fern
  $125,000
  Fern

  3 bed /  2 bath
  Single Family Home
 • N Fern Ave
  $90,000
  N Fern Ave

  2 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • Ivy
  $89,000
  Ivy

  3 bed /  3 bath
  Single Family Home
 • Pleasant St
  $135,000
  Pleasant St

  3 bed /  2 bath
  Single Family Home
 • Lee
  $95,000
  Lee

  3 bed /  1 bath
  Single Family Home
 • N Kalmia Ave
  $102,000
  N Kalmia Ave

  3 bed /  2 bath
  Single Family Home
 • Sir Thomas Pl
  $123,000
  Sir Thomas Pl

  3 bed /  3 bath
  Single Family Home